Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens arbete består av att driva föreningens löpande verksamhet samt fatta vissa mindre beslut som inte behöver tas upp på stormöten. Vi bokar hallar, arrangerar föreningskvällar, sköter ekonomin och så vidare. Förutom varje enskilt ansvar så har även varje styrelsemedlem en röst var på styrelsemöten.

Ordförande

Jesper Danielsson

ordf@nnif.se

Vice. Ordförande

Martin Eriksson

vice@nnif.se

Kassör

Tobias Jönsson

kassor@nnif.se

Sekreterare

Martin Eriksson

sekreterare@nnif.se

PR-ansvarig

Emil Riddervold Sandberg

pr@nnif.se

Medlemsansvarig

Emil Riddervold Sandberg

medlem@nnif.se

Trivselansvarig

James McKenna

trivsel@nnif.se

NNIFs stadgar hittar du här brevid.

 

 

Ordföranden är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Han är den som skall ha koll på det mesta eller i alla fall veta vart man kan vända sig.

 

Viceordförande är den som rycker in när ordföranden inte kan närvara. Får du inte tag på ordföranden så får du gärna vända dig till Vice.

 

Kassören sköter föreningens ekonomi. Han betalar räkningar och tar emot större betalningar. Har du frågor angående ekonomi är det hit du skall vända dig.

 

Sekreteraren för protokoll över både styrelsemöten och stormöten. Är du nyfiken på gamla protokoll över vad som beslutats osv så vänder du dig hit.

 

Medlemsansvarig har koll på alla våra medlemmar samt är ansvarig för medlemsrekrytering på bl.a. nationernas recce-mottagningar. Medlemsansvarig har dessutom hand om vår Facebooksida

 

Ledamot deltar på styrelsemöte, stormöten och årsmöten, har rösträtt på alla dessa.

 

PR-ansvarig gör och distribuerar affischer och informationsblad, håller kontakten med student- och nationsmedier, så som Norrlands Varjehanda. PR-ansvarig har dessutom hand om vår Facebooksida

 

Trivselansvarig fixar fika till möten genom kontakt med Majs Café samt medlem i kommitté för trivselkvällar.

Norrlands nations idrottsförening

- studentidrott när den är som bäst

 

Kommande evenemang

Upcoming events

Vill ditt företag synas här?

Kontakta pr@nnif.se

7/5

Student-SM i Strongman anordnas av Strongmansektionen. Swedish student championships in Strongman arranged by the Strongman section.

Mer info

18/4-24/4

En NNIF-klassiker. NNIF utmanar dig att delta i alla våra aktiviteter under en vecka. NNIF challenges you to participate in all our activities during one week.

Mer info

21/5

Upplands starkaste man/kvinna anordnas av Strongmansektionen.

Uppland's strongest man/woman arranged by the Strongman section.

Mer info